Profesjonell bygningsfysikkprogramvare for vinduer, fasader og glass

WINISO®

WINISO®
Uf, Ψ, Varmebroer, isotermer, fRsi

WINSLT®
Ug, g, gtot, CE-merking

WINTHS

WINTHS
Termisk stress

GG

GLASGLOBAL® DIN 18008
Glassstatikk i henhold til DIN 18008

GLASGLOBAL® EN 16612
Glassstatikk i henhold til EN 16612

ASTM

GLASGLOBAL® ASTM
Glassstatikk i henhold til E1300-16

SCHWEIZ

GLASGLOBAL® Switzerland
Glassstatikk i henhold til SIA 2057

AGSB

GLASGLOBAL® AGSB
Glassstatikk i henhold til ÖNORM B 3716

Haken_Grün Sertifisert av uavhengige testinstitutter
Haken_Grün Global tilstedeværelse
Haken_Grün Resultatene av programvaren vår er anerkjent internasjonalt
Haken_Grün Ekstremt brukervennlig i drift
Haken_Grün Spesielle versjoner for produsenter
Haken_Grün Kompetanse på mange felt, f.eks. Snekker, vinduer, glass, fasader, metallkonstruksjon og mye mer.
Haken_Grün I motsetning til mange andre markedspesifikke produkter, tilbyr programvaren våre løsninger på tvers av markedet
Haken_Grün Største kompetanse i markedet, støttet av våre samarbeidspartnere:

Haken_Grün Pålitelig partner for langsiktig kundetilfredshet
Haken_Grün Individuelle løsningsutvidelser i henhold til spesielle kundekrav sikrer skreddersydde applikasjoner
Haken_Grün Salgbare løsninger allerede før vedtakelse av passende lover og standarder sammen med permanent oppdatering – løsningene våre er alltid oppdatert.

Visit us also on:
YouTube

WINISO®


Uf, Ψ, termiske broer, isotermer, fRsi
Beregning av varmestrømmer, termiske broer, isotermer, Uf og Ψ verdier i henhold til EN ISO 10077-2 og Ufr, Ueg og Ucg-verdier i henhold til ISO 15099 og NFRC. Meget automatisert geometriforberedelse av CAD-data og automatisk FEM-nettverk.

Nøkkelord

WINSLT®


Ug, g, gtot, CE-merking
Beregning av fotometriske, solenergiske og termiske egenskaper ved glass i kombinasjon med solbeskyttelse. Ytelseserklæring og CE-merking for hver vindu.

Nøkkelord

GLASGLOBAL® DIN 18008


Glassstatistikk i henhold til DIN 18008
Testbar, statisk verifisering av vinduer i henhold til DIN 18008 del 1 – 6. Enkel datainnsats, rask og standardkompatibel beregning, inkludert FEM-beregningskjerne.

Nøkkelord

GLASGLOBAL® EN 16612


Glassstatikk i henhold til EN 16612
Den profesjonelle statiske programvaren i henhold til EN16612 inneholder alle nødvendige beregninger og belastninger. Med GLASGLOBAL®16612 kan glass i henhold til EN16612 dimensjoneres statisk. Alle laster som skal vurderes som snø, vind, egenvekt, trafikkbelastninger eller klimatiske svingninger i lufttrykk og temperatur testes under beregningen. Spenning og nedbøyning sammenlignes med tillatte verdier og vises på et tydelig resultatuttrykk.

GLASGLOBAL® ASTM


Glassstatikk i henhold til E1300-16
Den profesjonelle strukturanalyseprogramvaren GLASGLOBAL® ASTM i henhold til amerikansk standard inkluderer alle nødvendige beregninger og lastantakelser. Med GLASGLOBAL® ASTM kan glass dimensjoneres statisk i henhold til E1300-16. Alle laster som skal tas i betraktning, som snø, vind, egenvekt, trafikkbelastninger eller klimatisk induserte variasjoner i lufttrykk og temperatur, kontrolleres under beregningen. Spenning og nedbøyning sammenlignes med tillatte verdier og vises på en oversiktlig utskrift av resultatene.

GLASGLOBAL® Switzerland


Glassstatikk i henhold til SIA 2057
Den profesjonelle strukturanalyseprogramvaren GLASGLOBAL® Switzerland i henhold til SIA 2057 inkluderer alle nødvendige beregninger og lastantakelser. Med GLASGLOBAL® Switzerland kan glass utformes statisk i henhold til SIA 2057. Alle laster som skal vurderes som snø, vind, egenvekt, trafikklaster eller klimatiske lufttrykk og temperatursvingninger kontrolleres under beregningen. Spenning og nedbøyning sammenlignes med tillatte verdier og vises på en oversiktlig resultatutskrift.

GLASGLOBAL® AGSB


Glassstatikk i henhold til ÖNORM B 3716
Den profesjonelle statikkprogramvaren AGSB i henhold til ÖNORM B 3716 inneholder alle nødvendige beregninger og lastantakelser. Med AGSB kan glass i henhold til ÖNORM B 3716 dimensjoneres statisk. Alle laster som skal tas i betraktning, som snø, egenvekt, trafikkbelastninger eller klimatiske svingninger i lufttrykk og temperatur, kontrolleres under beregningen. Strekk og nedbøyning sammenlignes med tillatte verdier og vises på en tydelig resultatutskrift.

Nøkkelord