Slider
Slider


WINISO®

WINISO®
Uf, Ψ, Termiske broer, Isotermer, fRsi

GLASGLOBAL®

GLASGLOBAL®
Glassstatistikk i henhold til DIN 18008

WINSLT®

WINSLT®
Ug, g, gtot, CE-merking

WinTHS
Termisk stress

AGSB
Beregning av statisk verifisering av vinduer i henhold til ÖNORM B 3716

Besøk oss også på:
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Haken_Grün Sertifisert av uavhengige testinstitutter (ift Rosenheim)
Haken_Grün Global tilstedeværelse
Haken_Grün Resultatene av programvaren vår er anerkjent internasjonalt
Haken_Grün Ekstremt brukervennlig i drift
Haken_Grün Spesielle versjoner for produsenter
Haken_Grün Kompetanse på mange felt, f.eks. Snekker, vinduer, glass, fasader, metallkonstruksjon og mye mer.
Haken_Grün I motsetning til mange andre markedspesifikke produkter, tilbyr programvaren våre løsninger på tvers av markedet
Haken_Grün Største kompetanse i markedet, støttet av våre samarbeidspartnere:
Haken_Grün Pålitelig partner for langsiktig kundetilfredshet
Haken_Grün Individuelle løsningsutvidelser i henhold til spesielle kundekrav sikrer skreddersydde applikasjoner
Haken_Grün Salgbare løsninger allerede før vedtakelse av passende lover og standarder sammen med permanent oppdatering – løsningene våre er alltid oppdatert.

WINISO®


Uf, Ψ, termiske broer, isotermer, fRsi
Beregning av varmestrømmer, termiske broer, isotermer, Uf og Ψ verdier i henhold til EN ISO 10077-2 og Ufr, Ueg og Ucg-verdier i henhold til ISO 15099 og NFRC. Meget automatisert geometriforberedelse av CAD-data og automatisk FEM-nettverk.

 

Nøkkelord


GLASGLOBAL®


Glassstatistikk i henhold til DIN 18008
Testbar, statisk verifisering av vinduer i henhold til DIN 18008 del 1 – 6. Enkel datainnsats, rask og standardkompatibel beregning, inkludert FEM-beregningskjerne.

 

 

Nøkkelord


WINSLT®


Ug, g, gtot, CE-merking
Beregning av fotometriske, solenergiske og termiske egenskaper ved glass i kombinasjon med solbeskyttelse. Ytelseserklæring og CE-merking for hver vindu.

 

Nøkkelord


WINTHS


Termisk stress
Beregning av termiske spenninger i glassruter ved solstråling og delvis skygging i løpet av dagen og året med reelle klimadata.

 

 

Nøkkelord


AGSB

Den profesjonelle statistikkprogramvaren AGSB i henhold til ÖNORM B 3716 inneholder alle nødvendige beregninger og belastningsforutsetninger. Med AGSB kan briller i henhold til ÖNORM B 3716 statisk dimensjoneres. Alle belastninger som skal tas i betraktning, for eksempel snø, dødvekt, trafikkbelastninger eller klimatiske svingninger i lufttrykk og temperatur, kontrolleres under beregningen. Spenning og avbøyning sammenlignes med de tillatte verdiene og vises på en tydelig resultatutskrift.

Nøkkelord